Obsługiwane jednostki

Jednostki obsługiwane w Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach
ul. Rynek 13
12-114 Rozogi
Tel. 89 722 60 01; e-mail: sprozogi@wp.pl

Przedszkole Samorządowe w Rozogach „ Kraina Uśmiechu”
ul. Wielbarska 1
12-114 Rozogi
Tel. 89 722 60 06; e-mail: p.s.kraina@interia.eu

Zespół Szkół w Rozogach
ul. Rynek 13
12-114 Rozogi
Tel. 89 722 65 12; e-mail: zsrozogi@interia.pl

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Klonie
Klon 96
12-114 Rozogi
Tel. 89 722 63 27; e-mail: sekretariat.spklon@wp.pl

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dąbrowach
Dąbrowy 238
12-114 Rozogi
Tel. 89 722 66 34; e-mail: spdabrowy@vp.pl