Kontakt

Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

ul.Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi
tel. 89 722 60 97
e-mail: cuw@cuw-rozogi.pl

Dyrektor
Izabela Kaczmarczyk
tel. 89 722 60 97 wew. 5
e-mail: ik@cuw-rozogi.pl

Główny księgowy
Barbara Żarnoch
tel. 89 722 60 97 wew. 4
e-mail: bz@cuw-rozogi.pl

Inspektor do spraw rozliczeniowych
Małgorzata Rybicka
tel. 89 722 60 97 wew. 2
e-mail: mr@cuw-rozogi.pl

Pomoc administracyjna
Anna Więcek
tel. 89 722 60 97 wew. 3
e-mail: aw@cuw-rozogi.pl