Zadania Psychologa w Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym

W ramach pobytu dziennego, podopieczni Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnego korzystają ze świadczeń psychologa. Psycholog prowadzi terapię i rehabilitację psychologiczną, wykonuje diagnozę funkcji poznawczych, emocjonalnych i społecznych, w tym wstępną ocenę psychologiczną nowo przyjętych wychowanków. Psycholog wystawia na potrzeby rodziców niezbędne dokumenty ( opinie psychologiczne, zaświadczenia). Udziela wsparcia psychologicznego, prowadzi działania interwencyjne, konsultacje dla rodziny wychowanka oraz pracowników Centrum. 

 

Psycholog to specjalista świadczący usługi  w zakresie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, konsultacji, poradnictwa, diagnostyki psychologicznej oraz terapii dla dzieci, młodzieży, dorosłych.

 

Kiedy udać się do psychologa?

Jeśli zauważysz:

- nieprawidłowości rozwojowe u swojego dziecka

- masz problemy wychowawcze

- pojawią się nietypowe zachowania u swojego dziecka

- pojawiające się problemy szkolne

- lęki, odizolowanie, stany niepokoju

- zaburzone relacji społeczne

- zaburzenia odżywiania

 

Neuropsycholog  to specjalista z zakresu psychologii klinicznej, zajmujący się związkami pomiędzy funkcjonowaniem układu nerwowego,  a codziennym funkcjonowaniem człowieka. Podstawową rolą w pracy neuropsychologa jest diagnoza i terapia pacjenta. Diagnoza dostarcza informacji o pacjentach z chorobami neurologicznymi, po wypadkach, gdzie doszło do uszkodzenia układu nerwowego, mózgu, bądź osób różnego typu dysfunkcjami, zaburzeniami z układu nerwowego min: po udarze mózgu, urazach czaszkowo-mózgowy, stan po operacji neurochirurgicznej (np. z powodu guzów mózgu), choroby neurodegeneracyjne (choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane), pacjenci z zaburzeniami mowy o typie afazji.

 

Kiedy udać się do neuropsychologa ?

Jeśli zauważysz jakieś problemy w codziennym funkcjonowaniu z:

- pamięcią

- koncentracją uwagi,

- z widzeniem,

- z myślenia,

- z kojarzenie czy refleksem

- funkcjonowaniem emocjonalno – osobowościowych

Z pomocy neuropsychologa korzystają także dzieci: z trudnościami szkolnymi ( uwaga, pamięć, funkcje wzrokowo- przestrzenne), z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi, wcześniaki, dzieci z autyzmem, zespołem  Aspergera, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami zachowania itp.

 

Rehabilitacja neuropsychologiczna to działania terapeutyczne mające na celu redukcję zaburzonych funkcji poznawczych, emocjonalnych, powstałych na skutek uszkodzenia mózgu, w celu powrotu pacjenta do pełnej sprawności.

 

Do obszarów działania rehabilitacji neuropsychologicznej zaliczamy:

- trening pamięci

 - rehabilitacja zaburzeń mowy

 - trening koncentracji uwagi i funkcji wykonawczych i wykonawczych

 - trening funkcji wzrokowo-przestrzennych

 Oddział Szczytno

ul. Pasymska 21 A
12-100 Szczytno (woj.warmińsko-mazurskie)
89 624 34 37

Oddział Świętajno

ul. Grunwaldzka 13
12-140 Świętajno (woj.warmińsko-mazurskie)
89 624 40 22

 

Osób w kolejce:
Fizjoterapia:
Poradnia rehabilitacyjna: 0
Poradnia logopedyczna: 0
Poradnia wad postawy: 0
Fizjoterapia indywidualna: 0
Fizjoterapia domowa: 0

Nabliższy wolny termin:
Fizjoterapia:
Poradnia rehabilitacyjna: 2021-01-18
Poradnia logopedyczna: 2021-01-18
Poradnia wad postawy: 2021-01-18
Fizjoterapia indywidualna: 2021-01-18
Fizjoterapia domowa: 2021-01-18

Nasz ośrodek posiada status organizacji pożytku publicznego. Figuruje ona w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/.

Aby przekazać 1 % podatku należy wpisać w odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym wpisać KRS: 0000 1605 11

Nr konta: Bank Millennium S.A. 61 1160 2202 0000 0000 3729 8631

Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Olsztynie
http://www.nfz-olsztyn.pl/

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
http://www.nfz.gov.pl

Stowarzyszenie Promyk
http://www.promyk.org.pl/

Powered by Meteoryt