Dział Terapii Dziennej

Dział Terapii Dziennej jest miejscem gdzie dzieci i młodzież niepełnosprawna może korzystać z wielospecjalistycznych form usprawniania: rehabilitacji ruchowej, terapii psychologicznej, terapii logopedycznej, terapii w ramach grup rozwoju społecznego. Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne od wielu lat specjalizuje się w zakresie diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę z doświadczeniem w pracy terapeutycznej m.in. rehabilitantów, psychologów, neurologopedów, terapeutów zajęciowych, oligofrenopedagogów oraz asystentów osób niepełnosprawnych. Każde działanie terapeutyczno - rehabilitacyjne dostosowane jest do indywidualnych potrzeb naszych podopiecznych. Pracujemy sprawdzonymi i nowoczesnymi metodami m.in. W.Sherborne, Terapią Bazalną, Metodą Dobrego Startu, Metodą Pedagogiki Zabawy, Metodą Knillów. Priorytetem pracy w Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym jest poczucie szczęścia naszych podopiecznych, dlatego duży nacisk kładziemy na rozwój społeczny i komunikacyjny. W Dziale Terapii Dziennej prowadzone są  trzy grupy terapeutyczne:  I, II, III Grupa Rozwoju Społecznego. W grupach przebywają podopieczni w wieku od 7do 25 lat z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężeniami, zaburzeniami genetycznymi, neurorozwojowymi oraz zaburzeniami niesklasyfikowanymi. Oddział Szczytno

ul. Pasymska 21 A
12-100 Szczytno (woj.warmińsko-mazurskie)
89 624 34 37

Oddział Świętajno

ul. Grunwaldzka 13
12-140 Świętajno (woj.warmińsko-mazurskie)
89 624 40 22

 

Osób w kolejce:
Fizjoterapia:
Poradnia rehabilitacyjna: 0
Poradnia logopedyczna: 0
Poradnia wad postawy: 0
Fizjoterapia indywidualna: 0
Fizjoterapia domowa: 0

Nabliższy wolny termin:
Fizjoterapia:
Poradnia rehabilitacyjna: 2021-01-18
Poradnia logopedyczna: 2021-01-18
Poradnia wad postawy: 2021-01-18
Fizjoterapia indywidualna: 2021-01-18
Fizjoterapia domowa: 2021-01-18

Nasz ośrodek posiada status organizacji pożytku publicznego. Figuruje ona w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/.

Aby przekazać 1 % podatku należy wpisać w odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym wpisać KRS: 0000 1605 11

Nr konta: Bank Millennium S.A. 61 1160 2202 0000 0000 3729 8631

Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Olsztynie
http://www.nfz-olsztyn.pl/

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
http://www.nfz.gov.pl

Stowarzyszenie Promyk
http://www.promyk.org.pl/

Powered by Meteoryt